1 انسان افضل موجودات است و با ارزش ترین وجود هستی است.

2-همانگونه که طول عمر انسان ارزشمند است بایستی به کیفیت زندگی انسان ارزش قایل شد. زندگی بایستی با کیفیت مناسب و رفاه مناسب توأم باشد. معلولیتها و مشکلات کاهنده رفاه بشر بایستی به حداقل برسند.

3- تصادفات جاده ای منجر به فوت یا آسیب جدی در اثر یکی از سه عامل زیر ایجاد می شود:

عامل انسانی، عامل جاده، عامل خودرو

- انسان ذاتأ موجودی است که احتمال خطا در وی وجود دارد. این احتمال را بایستی  با آموزش و سایر روشهای مناسب به حداقل رساند.

عامل جاده و خودرو بایستی  به صفر برسند.. این سیاست گذاری بسیاری از کشورهای پیشرفته است، که سوئد در رأس آنهاست

4- vision zero یا چشم انداز صفر، در این راستا و به معنی سیاست   رساندن تصادفات منجر به فوت یا آسیب جدی به حد صفر می باشد.

میدونین چرا این مطالب را نوشتم؟

چون در تعطیلات عید در مسیر ارومیه به تبریز، در حدود 80 کیلومتر مانده به تبریز، شاهد صحنه واژگونی یک خودرو پراید بودم..

در مورخه 5/6/89 در همان مسیر در همان نقطه شاهد واژگونی یک خودرو پژو 405 بودم.

حالا من مانده ام و چند کلمه سرگردان در ذهنم:

افضل موجودات، کرامت و ارزش جان انسان، عامل جاده و خودرو، ملتی ایثار گر، vision zero،black spot