آدرس عکسهای دریاچه ارومیه را برای دیدن تصاویر با کیفیت بالاتر در زیر برای شما عزیزان میگذارم:

http://www.img21.com/images/0b44ij4yb75iithc93o.jpg

http://www.img21.com/images/5eo710rn18epp16i1bq.jpg

http://www.img21.com/images/69kwnpptn9p2u6kgnq9d.jpg

http://www.img21.com/images/w8jzowgnlc5od03k86qh.jpg

http://www.img21.com/images/cfbw83zr6td3k9xxc4c1.jpg

http://www.img21.com/images/wxlse0v0ct3kuxkkb.jpg