قابل توجه دانشجویان محترم مامایی، فیزیوپاتولوژی 3

نکاتی از گلوکوم:

دسته ای از بیماریها که با تخریب عصب بینایی همراه است.

گلوکوم با افزایش فشار داخل چشمی به همراه فرورفتگی دیسک بینایی و نقص در میدان بینایی مشخص می شود.در اکثر موارد بیماری چشمی همراه وجود ندارد.

-       از علل مهم نابینایی قابل پیشگیری است

*مکانیسم افزایش فشار چشم در گلوکوم ، اختلال در جریان خروج مایع زلالیه به علت اشکال در سیستم درناژ(تخلیه) اتاق قدامی یا اشکال در دستیابی مایع زلالیه به این سیستم می باشد.

*فشار داخل چشمی نرمال10-21 میلی متر جیوه است.

* در 50-32% از بیماران با گلوکوم اولیه زاویه باز در اولین اندازه گیری فشار چشمی نرمال است.

*در بیماران با گلوکوم دارای فشار چشمی نرمال ، پاتوژنز بیماری حساسیت غیر طبیعی به فشار داخل چشمی در اثر اختلالات عروقی یا مکانیکی دیسک اپتیک است.

*افزایش فشار داخل چشمی در اثر احتقان مایع زلالیه موجب تخریب عصب بینایی میشود.

*مایع زلالیه توسط اجسام مژگانی ترشح شده اتاق قدامی را پر میکند.کار مایع زلالیه تغذیه قرنیه است.

*ریسک فاکتورهای گلوکوم:

سابقه فامیلی      قرنیه نازک      سن بالا       دیابت        بیماری قلبی عروقی        میگرن        میوپیا        مصرف طولامی مدت کورتون

·         دیدن هاله نور              مشکل بینایی در نور کم         از بین رفتن دید محیطی          احساس درد


برای مطالعه بیشتر به کتب مرجع مراجعه فرمایید.