مطلب زیر چكیده ای از مقاله ی اسیبهای وكالت استاد شمس نژاد می باشد;

تاملی در استقلال كانون وكلا


زمزمه های  سلب  استقلالی  كه  از  سال ١٣٣٤ و بعد  از كودتای ٢٨ مرداد  با تلاشهای  زیا د حقوق دانان  وقت  و علی الخصوص  مرحوم دكتر محمد مصدق برای  كانون  وكلا  بدست امده  بود ارام  ارام  از  یك  دهه قبل ٫با تصویب  ماده ١٨٧ برنامه  توسعه اقتصادی  فرهنگی و اجتماعی ( تشكیلات موازی با كانون وكلای  دادگستری)...

مطلب زیر چكیده ای از مقاله ی اسیبهای وكالت استاد شمس نژاد می باشد;

تاملی در استقلال كانون وكلا


زمزمه های  سلب  استقلالی  كه  از  سال ١٣٣٤ و بعد  از كودتای ٢٨ مرداد  با تلاشهای  زیا د حقوق دانان  وقت  و علی الخصوص  مرحوم دكتر محمد مصدق برای  كانون  وكلا  بدست امده  بود ارام  ارام  از  یك  دهه قبل ٫با تصویب  ماده ١٨٧ برنامه  توسعه اقتصادی  فرهنگی و اجتماعی ( تشكیلات موازی با كانون وكلای  دادگستری)  در سال ١٣78 و با تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه در سال 1376 شروع و با طرح  دو فوریتی   ادغام   كانونهای   وكلای دادگستری در تشكیلات ماده ١٨٧ و سازماندهی كانون وكلا و كارشناسان  و  تصویب  ائین نامه  تعرفه  حق الوكاله  و هزینه  سفر وكلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه در مورخه ٢٧/ ٤/١٣٨٥ ادامه  و زمانی  به اوج خود رسید  كه  وقایعی  چون;  نامه مورخه ١٢/ ٢ / ٨٨  هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز به مقام رهبری٫ اطلاعیه كانون برای حضور در همایش مورخه٣٠ / ٣/ ٨٨ در روزنامه اطلاعات جهت طرفذاری از یكی    از  كاندید های  ریاست  جمهوری ٫ و موضع گیری  برنده  ایرانی  جایزه صلح  نوبل در اتحادیه اروپا و پارلمان ایتالیا حادث شده بود كه ناگهان  وكلا  بعد از هیاهوی  ناشی از انتخابات اخیر ریاست جمهوری مطلع از تصویب قانون بله قربان  در شكل ائین نامه ای  شدند  كه  به  زودی  در تاریخ ٢٣/ ٤ /٨٨  قابلیت اجرایی  داشت  كه  خوشبختانه در حال حاضر با توجه به ماده ٢٢ لایحه استقلال كانون وكلا كه  از مفاد  ان  این نكته  برمی اید; هر ائین نامه در این  زمینه  باید  از طرف كانون وكلا ارسال شود و به تصویب برسد و به كانون برگردد و  چون این ائین نامه از طرف  كانون نبوده  خلاف قانون بوده و لذا به همین دلیل تصمیم به اجرا نشدن ان گرفته شده است كه با موافقت ریاست محترم  وقت  قوه  قضائیه جناب  اقای شاهرودی  به مدت ٦ ماه  تعلیق گردید و خوشبختانه  بعد از انقضای مدت ٦ ماه  نیز مجددا با تلاش همكاران  كانون  وكلای  دادگستری  مركز نیز با تعلیق ٦ ماه دیگر موافقت شده است.

اما  اهمیت دادن  به  موضوع  تقدیس استقلال كانون و وجوب طرح مباحث فوق شاید عاملی  جهت رفع  خطرات  احتمالی  سلب استقلال  كانون در قوانینی  باشد  كه  در شرف  تصویب شدن می باشند٫ قوانینی  چون قانون جامع وكالت كه خود حداقل   به   لحاظ  ١٨٧  ماده ای  بودن   شباهتی  به  وكلا  ماده  ١٨٧ دارد  كه  پیش نویس  ان در كمیسون تدوین قوانین كانون وكلا در حال بررسی میباشد. همه وكلای عضو كانون وكلای دادگستری باید بدانند كه نگرانی ما حذف استقلال كانون  در مواد ١١-١٧ ائین نامه ی اخیر و بعضی دیگر از مواردی است كه تصویب انان وضعیت استقلال كانون را به ٦٠ سال  قبل  بر میگرداند  چرا  كه  به  موجب این  قانون و ائین نامه "بله چشم" قوه قضائیه  از این  پس اختیار تمدید  و ابطال  پروانه  وكلای  دادگستری عضو  كانونهای   وكلای  سراسر  كشور را  در اختیار خواهد  داشت و این  قوه میتواند  به  تشخیص  خود  پروانه وكالت وكلا را لغو و یا از تمدید ان خودداری نماید و از طرفی  طبق  ماده ١١ این ائین نامه احراز صلاحیت  افراد  برای اخذ پروانه  به عهده ی هیات ٥  نفره است كه  سه نفر از اعضای  ان مستقیما  توسط رئیس قوه قضائیه   انتخاب   می شوند  و  دو  نفر دیگر  نیز پس  از  پیشنهاد  هیات  مدیره كانون باید به تایید رئیس قوه قضائیه برسد.

لذا  در  پس  خوابهایی  كه  برای  استقلال  كانون  دیده اند وقایعی وجود دارد كه وقت و جای بحث ان را  نداریم. اما وكلای مستقل٫تافته جدا بافته از این كشور و متعرض  به  حاكمیت و تمامیت  كشور نیستند و بر عكس تمام  سعی  خود را بر این  دارند  كه  بقبولانند  دولتی شدن وكالت و رفتن تحت سیطره قوه قضائیه٫این نهاد  صنفی  و مدنی را  كه عهده دار دفاع از حقوق  متهمین  می باشد  از  اصل خود   دور   می سازد   و  لذا   نمی تواند  زیر نظر  نهادی  باشد  كه  مردم  را دستگیر٫ متهم٫ محاكمه و محكوم  می سازد و از انجا كه یكی از افتخارات كانون وكلا  دادگستری  ایران  این  است  كه  عضو  اصلی   كانون  بین المللی  وكلای دادگستری ((IBA  می باشد٫ رفتن  به  زیر  سیطره  قوه قضائیه  به  لحاظ سلب استقلال٫ احتمال  اخراج  از این  نهاد بین المللی را قویتر خواهد نمود٫كه تبلیغات منفی ان برهمگان عیان است لذا ایجاد رویه  متحد  در  مبارزه  با  متعرضین  به استقلال كانون وظیفه ملی همه وكلای مستقل ایرانی است.