اولین شماره نشریه دانشجویی انجمن علمی حقوق-دانشگاه پیام نور ارومیه-  به نام  میزان منتشر شد.

ضمن تبریک به کلیه دست اندر کاران نشریه از زحمات بی شایبه آقایان سلیمان والامنش، میثم عبدیلی، سرکار خانم لیلا دمیرچی و معاونت محترم فرهنگی دانشگاه تشکر و قدردانی می نماییم.